O nás

Firmu APEX založila paní Květa Kebrle(dříve Ungrová) v roce 1995.První setkání s PMU proběhlo v roce 1993 na plastické chirurgii MUDr.Hlavy  v Karlových Varech,kde pracovala jako vrchní sestra a kde jí PMU zaujal. Začala se zajímat o to,kde by se mohla v tomto vyškolit.V České republice PMU v tu dobu ještě nikdo neškolil.Na svém první školení byla v salónu Médea v Bratislavě.Dále pak začala spolupracovat s paní Simonou Kuronjou Müller z Mnichova,od které se také mnohé naučila a začala sama PMU učit.Pro nedostatek a nespokojenost s přístroji pro PMU,které byly v té době k dispozici, začal její manžel ing.Kebrle vyvíjet svůj vlastní přístroj pro PMU,který by vyhoval jejich požadavkům .Od té doby vyráběl přístroj TP 03,který byl a dosud je velice oblíbený. S postupem času a hledáním toho nejlepšího na světovém trhu se dostala v roce 2003  k firmě MediumTech nyní AMIEA  z Berlína,s kterou spolupracuje dodnes.Od roku 2005,kdy se vyškolila v mezoterapii,přidala ještě tuto činnost,kterou po nasbírání zkušeností začala také vyučovat.V mezoterapii spolupracuje s firmou institute BCN ze španělské Barcelony a s firmou IRH ing.Hanka,se kterým také pracuje na vyvíjení sér pro neninvazivní mezoterapii.